Badanie ścieków

Laboratorium Usług Badawczych świadczy usługi pobierania próbek oraz wykonywania badań fizyko-chemicznych ścieków przemysłowych i komunalnych w zakresie:

ŚCIEKI

 • temperatura
 • pH
 • zawiesina ogólna
 • ChZT
 • BZT5
 • azot amonowy
 • azot azotanowy
 • azot azotynowy
 • azot Kjeldahla
 • azot ogólny
 • fosfor ogólny
 • chlorki
 • stężenie manganu
 • stężenie żelaza ogólnego

Kontakt:

Pracownia Ochrony Środowiska
telefon: 81 747 81 41 wew. 55
e-mail: pos@lsum.pl