Badanie wody

Laboratorium Usług Badawczych świadczy usługi pobierania próbek oraz wykonywania badań wody w zakresie:

WODA PRZEZNACZONA DO SPOŻYCIA PRZEZ LUDZI

 • gólna liczba mikroorganizmów w 22°C
 • ogólna liczba mikroorganizmów w 36°C
 • liczba bakterii grupy coli
 • liczba Escherichia coli
 • obecność i liczba enterokoków kałowych
 • obecność i liczba Pseudomonas aeruginosa
 • obecność obcego zapachu / liczba progowa zapachu TON
 • obecność obcego smaku / liczba progowa smaku TFN
 • barwa
 • mętność
 • przewodność elektryczna właściwa
 • pH
 • jon amonowy
 • azotany
 • azotyny
 • chlorki
 • stężenie manganu
 • stężenie żelaza ogólnego

Kontakt:

Pracownia Mikrobiologii
telefon: 81 747 81 41 wew. 53
e-mail: pm@lsum.pl