Badanie żywności

Laboratorium Usług Badawczych wykonuje badania mikrobiologiczne żywności  oraz próbek środowiskowych z obszarów produkcji żywności i obrotu żywnością w zakresie:

ŻYWNOŚĆ

Kontakt:

 • obecność Salmonella spp.
 • obecność Listeria monocytogenes
 • ogólna liczba drobnoustrojów
 • liczba bakterii z grupy coli
 • liczba Escherichia coli
 • liczba Enterobacteriaceae
 • liczba gronkowców koagulazo-dodatnich

PRÓBKI ŚRODOWISKOWE

 • obecność Salmonella spp.
 • obecność Listeria monocytogenes
 • ogólna liczba drobnoustrojów
 • liczba Enterobacteriaceae

Kontakt:

Pracownia Mikrobiologii
telefon: 81 747 81 41 wew. 53
e-mail: pm@lsum.pl