Badanie mleka

Laboratorium Usług Badawczych oferuje badania mleka surowego
dla Klientów indywidualnych i instytucjonalnych w zakresie:

MLEKO SUROWE

Kontakt:

  • ogólna liczba drobnoustrojów
  • liczba komórek somatycznych
  • zawartość tłuszczu
  • zawartość białka
  • zawartość laktozy
  • zawartość mocznika
  • punkt zamarzania mleka
  • % dodanej wody
  • pozostałości substancji
  • przeciwbakteryjnych

Kontakt:

Pracownia Badań Mleka
telefon: 81 747 81 41 wew. 39
e-mail: pbm@lsum.pl