O firmie

Historia Lubelskiej Spółdzielni Usług Mleczarskich ma swój początek w latach 40-tych XX wieku, kiedy to przy ówczesnym Lubelskim Okręgowym Oddziale Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich istniały magazyny mleczarskie i formiernia masła. W latach 1969 – 1976 Spółdzielnia działała jako Składnica Mleczarska Centralnego Związku Spółdzielni Mleczarskich. Przez 13 kolejnych lat funkcjonowała jako Zakład Obrotu Towarowego Wojewódzkiego Związku Spółdzielni Mleczarskich w Lublinie.

W 1989 roku w wyniku procesów likwidacyjnych wszystkich związków spółdzielni nastąpiła likwidacja Zakładu Obrotu Towarowego i pojawiło się niebezpieczeństwo utraty majątku. Dzięki zaangażowaniu pracowników zakładu wraz z kilkoma spółdzielniami mleczarskimi w regionie, Krajowym Porozumieniem Spółdzielni Mleczarskich oraz Mleczarskim Przedsiębiorstwem Spódzielczym z Warszawy, 11 listopada 1989r. utworzono obecną Lubelską Spółdzielnię Usług Mleczarskich zarejestrowaną w Sądzie Gospodarczym pod numerem ARS 957.

Organami Spółdzielni są:

Organami Spółdzielni są:

  •  Walne Zgromadzenie Pełnomocników zrzeszonych w niej Osób Prawnych
  •  Rada Nadzorcza
  •  Zarząd

Przedmiotem działania Spółdzielni jest prowadzenie działalności gospodarczej w kraju i za granicą:

  • handel artykułami mleczarskimi, spożywczymi, materiałami zaopatrzeniowo-technicznymi oraz częściami zamiennymi
  • usługi laboratoryjne
  • wymiana towarowa i współpraca w zakresie eksportu i importu towarów

Usługi laboratoryjne w Spółdzielni świadczone są przez akredytowane Laboratorium Usług Badawczych, w strukturze którego funkcjonują:

  • Pracownia Badań Mleka
  • Pracownia Ochrony Środowiska
  • Pracownia Mikrobiologii