Badanie ścieków

Do skorzystania z usługi laboratoryjnej, jaką jest badanie ścieków, zachęcamy każdego właściciela instalacji wodnej i kanalizacyjnej. Swoją ofertę kierujemy zarówno do osób indywidualnych, jak i właścicieli przedsiębiorstw. Podczas przeprowadzania analizy sprawdzamy m.in. obecność azotu amonowego, azotanowego lub ogólnego. Odprowadzane nieczystości muszą być pozbawione tego pierwiastka, gdyż wysoce niekorzystnie wpływa on na ekosystem wodny.

Nasi lubelscy specjaliści przeprowadzając usługę weryfikują m.in. ścieki surowe, uzdatnione lub technologiczne, a także te, które są odprowadzane do kanalizacji miejskiej. Dzięki specjalistycznemu sprzętowi, w który jest wyposażone nasze lubelskie laboratorium, jesteśmy w stanie przeprowadzić badanie wyróżniające się nadzwyczajną dokładnością. Dodatkowo, profesjonalizm naszych pracowników pozwala uzyskać w pełni obiektywne, wysoce miarodajne wyniki.

ŚCIEKI

 • temperatura
 • pH
 • zawiesina ogólna
 • ChZT
 • BZT5
 • azot amonowy
 • azot azotanowy
 • azot azotynowy
 • azot Kjeldahla
 • azot ogólny
 • fosfor ogólny
 • chlorki
 • stężenie manganu
 • stężenie żelaza ogólnego

Kontakt:

Pracownia Ochrony Środowiska
telefon: 81 747 81 41 wew. 55
e-mail: pos@lsum.pl

 Po godzinie 16.00, zachęcamy  do kontaktu poprzez formularz.
Skontaktujemy się z Państwem najbliższy dzień roboczy!

 

6 + 7 =